BẢNG BÁO GIÁ

Trải nghiệm

100.000 VND
 • 1 ngày
 • chỗ ngồi riêng cố định
 • Dịch vụ lễ tân
 • Khu vực tiếp khách chung
 • Cà phê, trà miễn phí
 • Không gian làm việc chung
 • Thời gian sử dụng: 08h00-17h30
 • Khu vực bếp ăn
 • Tủ để đồ
 • Ưu đãi 30% khi thuê phòng họp
 • Đặt biển công ty
 • booking please choose a seat

Honey moon

500.000 VND
 • 7 ngày
 • Chỗ ngồi riêng cố định
 • Dịch vụ lễ tân
 • Khu vực tiếp khách chung
 • Cà phê, trà miễn phí
 • Không gian làm việc chung
 • Thời gian sử dụng: 08h00-17h30
 • Khu vực bếp ăn
 • Tủ để đồ
 • Ưu đãi 30% khi thuê phòng họp
 • Đặt biển công ty
 • booking please choose a seat

Full time

2.000.000 VND
 • 1 tháng
 • Chỗ ngồi riêng cố định
 • Dịch vụ lễ tân
 • Khu vực tiếp khách chung
 • Cà phê, trà miễn phí
 • Không gian làm việc chung
 • Thời gian sử dụng: 08h00-17h30
 • Khu vực bếp ăn
 • Tủ để đồ
 • 4h/tháng miễn phí phòng họp
 • Đặt biển công ty
 • booking please choose a seat

Fixed seat

2.500.000 VND
 • 1 tháng
 • Chỗ ngồi riêng cố định
 • Dịch vụ lễ tân
 • Khu vực tiếp khách chung
 • Cà phê, trà miễn phí
 • Không gian làm việc chung
 • Thời gian sử dụng: 08h00-17h30
 • Khu vực bếp ăn
 • Tủ để đồ
 • 6h/tháng miễn phí phòng họp
 • Đặt biển công ty
 • booking please choose a seat